W handlu działamy od kilku lat. Mamy duże doświadczenie w sprzedaży przedmiotów przez sklep internetowy jak i Allegro. Produkty które oferujemy cieszą się dużym zainteresowaniem, ze względu na dobry stosunek ceny do ich jakości. Klientowi zapewniamy obsługę na wysokim poziomie. Zapewniamy szybką wysyłkę jak i jest możliwy odbiór własny zakupionych produktów.
Dane kontaktowe:

  • 793 503 577 
    Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00, Sobota 9:00 - 14:00
  • 606 435 014 
    Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku od 10:00 do 18:00, Sobota 9:00 - 14:00

Robert Sobieraj
Cynka-Zabawki

Lisa Kuli 5A lok.17
05-270 Marki

REGON: 364898424
NIP: 125-118-34-41

Wpłaty na konto:

24 1050 1025 1000 0092 2927 8057


Odbiory osobiste i wysyłka:

Odbiory osobiste w Markach pod Warszawą lub szybka wysyłka wg cennika z danej oferty.


Przesyłka zagraniczna:

W przypadku wyboru przesyłki zagranicznej, koszt wysyłki zależny jest od wagi towarów, prosimy w mailu do nas podać linki/numery aukcji artykułów które Państwo zakupili, bądź chcieliby zakupić, przeważymy je i w odpowiedzi podamy koszt ich nadania za granicę. Opcja ta dostępna jest jedynie przy wpłacie pieniędzy na konto, i z przyczyn technicznych nie ma możliwości nadania przesyłki za granicę z kwotą pobrania.


Formy wysyłki:

1. Kurier: najszybszy sposób, czas dostawy zajmuje 1-2 dni robocze.

2. List polecony/paczka: listonosz dostarczy przesyłkę pod wskazany adres lub zostawia awizo w przypadku nieobecności odbiorcy. Jest to najpopularniejszy sposób a czas dostawy ok 2-3 dni. Jest to najmniej zawodny sposób doręczenia przesyłki.

3. Paczkomat: przesyłka dotrze do wybranego Paczkomatu a na SMS przyjdzie kod do otwarcia skrytki. Konieczne jest podanie swojego prawidłowego nr telefonu oraz aktualnego adresu email. Czas dostawy około 2-4 dni).

Istnieje również możliwość wysłania przesyłki Pocztą na POSTE RESTANTE (tylko po wpłacie na konto) i wysłaniu do nas adresu poczty (lub zmianę danych w dostawy w formularzu Allegro po zakupie).


Formy płatności:

U nas istnieją, dwa sposoby zrealizowania płatności za zakupiony towar:

- płatność z góry: PayU (najwygodniejsza) - płatność przelewem – karta kredytową - (płacisz z góry na wskazane konto, którego numer, w e-mailu zwrotnym dostaniesz od Allegro po dokonaniu zakupu).
- za pobraniem: poczta lub kurier (płacisz doręczycielowi w chwili doręczenia przesyłki).


Zasady zwrotów i reklamacji:

Adres do reklamacji:

Cynka-Zabawki
Lisa Kuli 5A lok.17
05-270 Marki


Opis procedury reklamacji:

Kupujący może składać sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@cynka-zabawki.pl
i w formie pisemnej na adres sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:


-imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
-datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
-przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
-wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.


Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.


Prawo odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, p

isząc na adres e-mail:

sklep@cynka-zabawki.pl

lub wysyłając je na adres:

Cynka-Zabawki
Lisa Kuli 5A lok.17
05-270 Marki

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na w/w adres. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

(Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

[DANE SPRZEDAJĄCEGO]
…………………………….
…………………………….
…………………………….

Ja……………………………….
niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy
……….……………………………………………………………...
numer oferty………………………………………......................
Data zawarcia umowy to ……………………………………….....
data odbioru ……………………………………………….............
Imię i nazwisko……………………………………………………...
Login Allegro………………………………………………………....
Adres …..…………………….……..………………………………..
Data……………………………………………………………………
…….……………………………………………………………………
Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)


Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru


Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:
1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.